За кратко време инициативата повишава глобалната осведоменост за значението на планините, стимулира основаването на национални комитети в 78 страни и подпомага създаването на Международно партньорство за устойчиво развитие на планинските региони, известно като Партньорство за планините, учредено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург.

Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята. Планините са дом и на много редки животински и растителни видове, осигуряват пълноводието на реките и до голяма степен формират климата на дадения регион.

Планината е здраве, вдъхновение и красота, но все по-често тя в опасност. В България, с нейните 36 различни по вид, височина и др. критерии планини, 8 надминават 2000 метра и спокойно можем да кажем, че нашата страна е планинска. В борбата между туризма, екологията, между различните икономически ползи, законът е много непостоянен фактор и поставя планините в риск.

Днес планините на България са заплашени от нерегулируема сеч, която нарушава природното равновесиe и предизвиква бедствия, различни болести по дърветата, особено в старите гори, срещу които не се вземат мерки, изчезване на животински и растителни видове, замърсяване и застрояване, липса на единна стратегия за националните паркове, влошено водене на горските стопанства, липса на персонал и законодателна подкрепа.

За да не се унищожава планината, трябва да има единомислие между властта, туризма като отрасъл, еколози и учени, туристите и планинарите.

За обикновените туристи, остава минималното усилие да пазят гората, реките, тревните площи чисти, да не късат безразборно билки и цветя, някои от които може да са на изчезване, да се вслушват в съветите и препоръките на планинските водачи.