При проверката са намерени общо 8 кг. ситно нарязан тютюн разпределен в 88 бр. найлонови пликове, без български акцизен бандерол. Съставен Акт за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове по описа на РУ Мездра.

На К. К. е съставен протокол, като му е разяснена наказателната отговорност. По случая е заведен заявителски материал по описа на РУ Мездра.