© Община Монтана

Жури с председател проф. Бисера Вълова - преподавател в катедра „Визуални изкуства” към Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св Климент Охридски” определи 200-те най-сполучливи детски творби, които се допускат до финалния кръг. В тазгодишното издание на конкурса участваха деца от 19 държави от 4 континента: Армения, България, Гърция, Египет, Индия, Китай, Латвия, Литва, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Съединени американски щати, Сърбия, Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия. Включиха се малки художници от 33 населени места в България.

Съгласно променения статут на конкурса, всяко негово издание има различен тематичен акцент. Тази година темата бе „Музикалните инструменти“.

Авторите на допуснатите до втория кръг на конкурса детски творби трябва да изпратят до 30 април 2022 г. оригиналите си на адреса на Община Монтана – ул. «Извора» 1, стая 406, 3400 Монтана. След като ги оцени журито ще направи окончателното класиране в началото на месец юли.