Световната сърдечна федерация /World Heart Federation (WHF)/ е неправителствена организация, базирана в Женева, Швейцария. Международното кардиологично дружество /International Society of Cardiology/ е основано през 1946 г. и Международната федерация по кардиология /International Cardiology Federation/ през 1970 г. Двете организации са обединени в Международното дружество и Федерация по кардиология (ISFC) през 1978 г. По-късно името на Международното общество и Федерация по кардиология е променено на Световна сърдечна федерация /World Heart Federation (WHF)/ през 1998 г. През 2000 г. е учредена кампанията за световните дни на сърцето, която се празнува всяка година на 29 септември.


Източник: .cardiobg.com