По време на представянето на доклада Айлин Барсанова отбеляза, че миналата година оценката на държавата е била Среден 2.88 и сега се забелязва лек ръст. И децата и цялото общество, обаче добре знаят, че оценка Среден е слаба и напредъкът в политиките за децата и семействата е незадоволителен.

На пресконференцията бяха дискутирани всичките осем теми и оценките им, свързани с правата на децата - Благосъстояние /3,00/, Закрила от всички форми на насилие /3,00/, Ранно детско развитие 3,50/, Детско здраве /3,50/, Образование /4.00/, Семейна среда и алтернативна грижа /3,50/, Правосъдие за деца /2,50/, Детско участие /3,50/. Беше отбелязано, че по всяка от темите слабите оценки са резултат от некоординираните усилия на институциите и работата на парче по отношение на политиките за децата и семейството.

Представителите на "Национална мрежа за децата" акцентираха върху препоръките в Бележника, които ще бъдат представени на министрите. Управляващите държавата ще получат и автентичните мнения на деца, набрани чрез допитване, проведено от младежки Национален Юрочайлд форум - България /НЕФ/ и от децата в младежка мрежа „Мегафон”. На събитието беше показан и видеоматериал, в който децата отправиха свои препоръки към министрите на образованието, здравеопазването, правосъдието и министерството на труда и социалната политика. Те са написали и оценки на министрите и държавните мъже ще получат „Бележниците” си. Със сигурност оценките няма да им харесат и ще е време да помислят за повишаване на „успеха” си по „предмета” Грижа към децата на България.