След като напълно се разкрих пред психолога си, последва опит за самоубийство...
Слава Богу, спасиха го!