Две баби си говорят, едната казва:
- А бе тая мома, която зехме от вашето село - ма тя хубава, ма тя гиздава и пере и чисти всичко върши, само един недостатък има!
Втората казва:
- Какъв ма?
Отново първата:
- Ами не ще да ражда!
Пак втората:
- Ами вие сте я повредили, у нащто село си раждаше!