Професионалният път, както и издадените от Дилова книги, бе представен от секретаря на НЧ "Просвета 1925" - Мездра Валентина Цекова. След това Анета Дилова подробно разказа за дългата и отговорна работа по издирването и събирането на информация за създаване на краеведско изследване, като отбеляза: "За да се напише истинско краеведско изследване, трябва дълго и упорито да се ровиш в архивите. Те са извор на исторически факти, описват обичаи, облекло, бит…“

В края на срещата краеведът пожела на присъстващите ученици: "Учете си системно уроците и трупайте ценни знания. Когато човек има интерес и преследва някакви цели, намира и помни това което му трябва".

Като подарък училището получи три от нейните издадени книги. Те бяха връчени на директора на учебното заведение Мариела Горанова.