В рамките на изискуемия срок за участие в конкурса, бяха подадени документи от двама кандидати – временно изпълняващият шеф на общинската болница д-р Петьо Василев Вълчев, и д-р Соня Димитрова Съботинова - бивш зам-директор на МБАЛ „Хр. Ботев” – Враца.

Заместник-кметът Нели Минева припомни регламента на конкурса и предостави отварянето на документите на секретаря на комисията Христина Петрова. Първо бе разгледана кандидатурата на д-р Соня Съботинова.

Д-р Съботинова има богата професионална биография. Тя е специалист педиатър. Работила е като зам.-директорна МБАЛ „Хр.Ботев” – Враца, работила е 15 години в детско отделение на МБАЛ град Павликени, Педиатрична клиника – град Враца и др.

След отварянето на документите на другия кандидат – д-р Петьо Вълчев, стана ясно, че в копието от трудова книжка са посочени само последните три години, което е в разрез с условията за участие в конкурса. Д-р Вълчев обясни, че старата му трудова книжка не е могла да бъде намерена, но не е прекъсвал трудовия си стаж вече 35 години.

След консултации и съгласието на другия кандидат, комисията реши да удължи срока до 13.00 ч на 11 март( сряда), в който срок д-р Вълчев трябва да представи справка за трудовия си стаж, за да бъде продължена процедурата по разглеждане на програмите на двамата кандидати. Основните теми в събеседването са свързани с представената Програма за развитие и дейността на „МБАЛ - Мездра” ЕООД за тригодишен период; Закона за здравето и лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването.