Горещо лято е. В автобуса е нетърпима жега, не може да се диша.
Пътниците са плувнали в пот и мърморят недоволно.
Шофьорът им виква: - Ако не млъкнете веднага, ще включа парното!