Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност. Това е повод да се отговори на общите цели, заявени от ООН за развитие на хилядолетието. Също така се представя и ангажимента, който туристическата индустрия може да поеме в постигането на тези цели.

Туризмът е един от най-прогресивно развиващият се отрасъл в икономиката на почти всяка страна по света. От древната потребност на хората за движение до модерните процеси на глобализация, от любопитството към чужди култури и региони, до нуждата на съвременния човек от почивка. Туризмът обхваща всичко това.

В качеството си на международна институция, ООН подчертава ролята и влиянието на туризма в днешния свят и акцентира на тенденция, която всички държави членки, а и не само, трябва да следват - стремежът към устойчив и отговорен туризъм.

Чества се от представителите на широк кръг професии от туристическите и транспортните фирми, хотелите, ресторантите, спа обектите, музеите, галериите. Празнуват екскурзоводи, планински и водни спасители, представители на здравните, алтернативните, селските, екологичните форми на отдих, на приключенията и екстремните видове спорт, изобщо всички ангажирани с безопасното, приятно и смислено провеждане на свободното време.