ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

Поздравявам Ви с Деня на народните будители !

На този ден отдаваме почит на родолюбивите просветители. В годините на робство и безправие, те са отваряли очите на българите за светлината на буквите и знанието, за нашето славно минало. Народните будители са светъл пример за нас. Те са ни завещали своята смелост и честност, своята дълбока любов към отечеството.

Денят на народните будители възниква в трудното време на духовна разруха след Първата световна война.

На този ден не трябва да забравяме имената и делата на свети Кирил и свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон, братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и още много българи. Те са помогнали на народа да се събуди от мрака и незнанието.

В полумрака на нашето минало се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ, които не са пожалили ни сила, ни младост, за да положат основите на нашия културен и политически живот.

Всяко време има своите будители. Днешните будители сте всички Вие - хилядите просветни и културни дейци.

Пожелавам на всички Вас успех в благородната и отговорна мисия да създавате, развивате и съхранявате българската духовност, да продължавате да мотивирате и направлявате младото поколение по пътя на образованието и културата.

Бъдете достойни и горди наследници на завещаното ни българско наследство и гледайте със самочувствие в бъдещето на България!

Честит празник!

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА