Лети Змеят Горянин и крещи:
- Демокрация! Плурализъм! Прозрачност!
Видяла го баба Яга и поклатила неодобрително глава:
- Горкият, пак е преял с депутати…