В анкетата са участвали общо 346 души. 236 от тях или 68.21% не одобряват Община Мездра да изтегли нов банков кредит в размер на близо 1,7 млн. лв., за да издължи непогасения размер на безлихвен заем, отпуснат й от държавата преди три години, каквито намерения има кметът Генади Събков.

93-ма от гласувалите или 26.59% одобряват поемането на такъв дългосрочен общински дълг, който ще бъде погасяван в продължение на 6 години и половина, т. е. до месец юни 2025 г.

Други 18 читатели (5.2%) са отговорили, че нямат мнение.

Анкетата е проведена през периода 6 ноември - 4 декември 2018 г. и няма претенции за представителност, а дава само информация за нагласите на читателите на Информационна агенция MediaNews.

Припомняме, че в края на 2016 г. срокът за връщане на борча към Министерството на финансите беше е удължен с една година, а в края на миналата година Община Мездра изтегли допълнителен кредит от централния бюджет, отново в размер на 1 689 000 лв., за рефинансиране на непогасения размер от стария заем, със срок на издължаване - 31 декември тази година.

Резултати от анкетата за двугодишното управление на кмета на Мездра Генади Събков, проведена в края на 2017 г.

Междувременно MediaNews обявява началото на станалата вече традиционна анкета "Как оценявате 3-годишното управление на кмета на Мездра Генади Събков?" Вариантите на отговорите, които предлагаме, остават непроменени:

Справя се добре

Има какво още да се желае

Пълен провал

Нямам мнение

Допитването ще се проведе през периода 4 декември 2018 г. - 4 януари 2019 г. Можете да гласувате в анкетата на интернет страницата на Информационна агенция MediaNews: medianews.bg

Резултати от анкетата за едногодишното управление на кмета на Мездра Генади Събков, проведена в края на 2016 г.