В часовия диапазон от 9.30 часа до 16.00 часа на обявените в кампанията дни и на лесно достъпно място на открито, експертите от бюрата по труда ще бъдат на разположение на представителите на бизнеса за консултации във връзка с пакета ЗАЕТОСТ х 3 – проект „Заетост за теб”; подкрепата в сферата на транспорта и туризма чрез проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и стартиралата в сряда (15.07.2020 г.) мярка с нов дизайн 60/40.

В шатрите на Агенцията по заетостта търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, ще получат изчерпателна информация за услугите, които предлагат бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване. Експертите от бюрата по труда ще бъдат готови да отговарят на въпроси, да консултират и да дават насоки, за да могат възможно най-голям брой представители на бизнеса и търсещи работа да се възползват от подкрепата на държавата.

Дирекция „Бюро по труда” – Враца ще проведе информационните кампании както следва:

- за община Враца – на 21.07.2020 г. от 9:30 ч. до 16:00 ч. пред сградата на Община Враца, адрес: гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов”№6

- за община Криводол – на 23.07.2020 г. от 9:30 ч. до 16:00 ч. на паркинга до сградата на Община Криводол, адрес: гр. Криводоло, ул. „Освобождение”№13Информационната кампания в гр. Мездра ще бъде проведена на пл. „България” на 21.07.2020г.
от 9.30 часа до 16.00 часа.

Информационната кампания в гр. Роман ще бъде проведена на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” на 23.07.2020г. от 9.30 часа до 16.00 часа.