За поредна година HR-екипът на националния железопътен превозвач се включва със свой щанд на кариерния форум. Целта на представителите на БДЖ е да предоставят информация относно сферата на дейност на компанията, както и да очертаят начините за успешно кариерно развитие в железопътния превозвач. По време на събитието на младежите се предлагат и свободните позиции и стажантските програми в дружеството.

Припомняме, че проектът „Заедно напред” на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД осъществи съвместно сътрудничество с професионалните гимназии по транспорт в София, Горна Оряховица, Пловдив, партньорите в дуална форма на обучение от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в гр. Мездра и висшите учебни заведения ВТУ „Тодор Каблешков”, УНСС, Техническият университет в гр. София. Идеята е да бъде изграден добре работещ механизъм, който да предоставя на обучаващите се кадри още от гимназиално ниво възможност за професионална реализация и продължаващо обучение във висше учебно заведение.

Националният железопътен превозвач предоставя възможности за развитие на младите хора, които търсят сериозна кариерна реализация. Като работодател, за компанията това е начин да привлече млади хора и да насърчи придобиването на квалификации по застрашени професии, които обаче са с ключово значение за дейността на единствения железопътен оператор за превоз на пътници на територията на страната.