© Иванка Петрова, БНР Видин

С проекта се запазва максимално съществуващото положение на площада. Стойността на проекта е около 900 000 лв. Финансирането е осигурено по сключен договор за безвъзмездна помощ между Община Белоградчик и Министерството на земеделието и горите. Тъй като под площада минава водопровод, са отпуснати допълнителни целеви средства, за да се направи ремонт и подмяна на водопроводните тръби, преди да се постави новата настилка.