© Радио Видин

В рамките на 300 учебни часа 17 участници в обучението ще изучават дисциплини, свързани с библиотечната професия - Библиотечното дело в България. Основни насоки за работа с читатели, документи, свързани с работата на обществените библиотеки и други. Обучението ще завърши с теоретичен и практически изпити и ако те бъдат взети, обучаемите ще получат удостоверение за част от професионална квалификация, обясни директорът на библиотеката.

Източник: bnr.bg