Според наложилата се дефиниция, използвана от Платформата, недекларираният труд включва дейности, за които се заплаща и които са законни по своето естество, но не са декларирани пред публичните власти. Недекларираният труд засяга всички. Той излага работниците на множество рискове. Възпрепятства лоялната конкуренция и подкопава публичните финанси, социалната защита и по-обширното социално сближаване. Тези предизвикателства се изострят в контекста на трудовата мобилност на вътрешния пазар и в бързо променящия се свят на труда.

Кампанията ще се провежда основно през социалните мрежи. За целта е създадена Фейсбук страница „Всички права запазени“ (https://www.facebook.com/BG4FairWork/), в която се публикува полезна информация за правата, свързани с декларирането на доходите.

За България кампанията се организира от Главна инспекция по труда с активното партньорство на Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институти, Агенцията по заетостта, на всички национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ.

„Обществото показва недоверие в ползите от декларирането на доходите. В същото време, когато човек изпадне в затруднение, търси начин да се върне в осигурителната система и да получава доход от обезщетения или за да заплаща по-малко при лечение. А зачестилите през последните години разкрити случаи на източване на осигурителната система са доказателство, че държавата полага всички усилия, за да защити правата на коректните данъкоплатци. Кампании като тази целят именно да обединим усилията, за да намерим още по-ефективни решения да се работи на светло“, отбеляза Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“.