Документите на кандидатите се подават в срок до 9 декември 2019 г. Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. От създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега са кандидатствали общо 405 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 34.