Според кмета на Мездра Генади Събков при встъпването му в длъжност борчовете на Общината са възлизали на 8 183 260 лв., но (по думите му) "продължават да никнат като гъби след есенен дъжд”.

На противоположно мнение бе предишният кмет на Мездра и настоящ общински съветник Николинка Кътовска (АБВ), която заяви, че никъде в годишния отчет за изпълнението на бюджета не фигурират задължения на общината в размер на над 8 млн. лв. Тя изтъкна, че именно затова Мездра не е в негативния списък на Министерството на финансите на общините в затруднено финансово положение.

Кътовска обвини Събков в некоректност и манипулативни изказвания при представяне на реалните просрочени задължения на Общината и поетите в предходни периоди дългосрочни финансови ангажименти във връзка с изпълнението на европроекти.

Във вербалния дуел между настоящия и бившия кмет се включи и съветникът от "Народен съюз” Огнян Петров, който настоя веднъж завинаги да се разбере какво е реалното състояние на Общината, за да започне да се управлява по-добре, а не "да се заблуждават хората, защото това не е добра реклама нито за Мездра, нито за нейния кмет”.

В крайна сметка със 17 гласа "за”, двама "против” и двама не гласували отчетът на Бюджет 2015 бе приет. Против гласуваха Огнян Петров и Димчо Йотов ("Народен съюз”), а Надежда Йорданова (ГЕРБ) и Каролина Кьолер ("Либерален алианс”) - не гласуваха.

Останалите решения, взети на септемврийската сесия на местния парламент:

* Утвърдени бяха 7 маломерни паралелки - 5 в СУ "Св. Климент Охридски” - Зверино и по една - в СУ "Иван Вазов” и в ПГ по МСС - Мездра, 8 слети паралелки - по 4 в ОУ "Хаджи Димитър” - Елисейна и в ОУ "Васил Кънчов” - Моравица, и изключение от минималния брой на учениците в една самостоятелна паралелка - тази в III клас в СУ "Св. Климент Охридски” - Зверино;

* Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да кандидатства с три проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, на водоснабдителни системи и съоръжения в няколко села (между които Моравица) и на два общински пътища: Дърманци - Лик - Ослен Kриводол и Мездра - Руска Бела;

* Подкрепено бе кандидатстването на читалищата в Мездра и Горна Кремена с проекти по ПРСР за ремонт и обновяване на двете читалищни гради;

* Дадено бе съгласие Община Мездра да закупи още един сметосъбиращ автомобил - втора употреба с целеви средства в размер до 100 000 лв. от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците;

* Възложено бе на кмета на общината да прекрати договора за наем, сключен през 2012 г. с Медико-диагностичната лаборатория "Медирс” - София.