По продължителност на регистрацията най-много са хората, които са на трудовата борса повече от една година - 406, което е приблизително 45 на сто. Половината от регистрираните безработни - 438, са на възраст над 50 г., а най-малко са младежите до 24 г. - 47. По образователен ценз преобладават тези със средно образование - 551, както и тези с начално или без образование - 164. По полов признак разпределението е: 461 мъже и 448 жени.

Общият брой на хората без препитание в общините Мездра и Роман, според официалната статистика, е 1 594. Това е с 37 лица повече в сравнение с края на август. Нивото на безработица в двете общини е 13,5% от икономически активното население, при 13,2 на сто в края на предходния месец.

През септември в Бюрото по труда са обявени 62 работни места извън националните програми за заетост. От всички свободни позиции 30 са обявени от частни фирми.

През същия период на работа са постъпили 87 безработни, 71 от които със съдействието на трудовата борса. На първичния пазар са устроени 62 души, а 117 са си намерили препитание по различните национални програми и мерки за заетост.

В община Роман без работа в края на септември са били 685 лица, което е с 14 повече спрямо предходния месец. Равнището на безработица там е близо 30%.