Банковата сметка за набиране дарения е:

"ИНВЕСТБАНК" АД - ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР гр. ВРАЦА

IBAN: BG 11 IORT 73738401692800

BIC: IORT BG SF

КОД И ВИД НА ПЛАЩАНЕ : 44 51 00 - ЗА СТРАНАТА

44 52 00 - ЗА ЧУЖБИНА

ОСНОВАНИЕ - ДАРЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГОСПОЖА ПЕТЯ КОНЕЦОВСКА