Научиха например, че Леда Милева е била генерален директор на Българската национална телевизия, председател на Съюза на преводачите в България и постоянен представител на България в ЮНЕСКО, че е създател и дългогодишен главен редактор на списанието за чуждестранна литература "Панорама“, че е автор на повече от 30 стихосбирки за деца, театрални и радио-пиеси, които са преведени на английски, френски, немски, руски и други езици, че е вписана в почетния списък "Ханс Кристиян Андерсен" на Международния съвет по детската книга.

Образователната проява е част от програмата на Народно читалище "Подем-1928" - с. Руска Бела за запознаване на местните деца с творчеството на най-значимите български творци.

Галя Василева, Община Мездра