Гости на честването бяха кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, зам.-кметът Нели Минева, представители на отдел "Социални дейности и образование" към общината, управителят на МБАЛ-Мездра д-р Соня Съботинова, представители на културната общност, директори на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, както и членове на обществен съвет и ръководители на допълнителни дейности към ДГ „Мир“.

Самата празнична програма бе една вълшебна палитра от цветове, сполучливи костюми и весело настроение. Децата доставиха истинска радост на присъстващите със своите песни, танци и подготвени сценки от познати детски книги.

В своето обръщение директорът на детското заведение Диана Вутова отправи благодарности към всички настоящи и бивши служители, както и към бившите директори за техния принос към развитието и доказването на градината като институция със сериозен и отговорен поглед върху развитието на децата.

„Ние всички изпитваме гордост и удовлетворение, че детското заведение се развива като съвременна и стойностна образователна институция. Тези 50 години са осмислени, съдържателни и достойни за признание. Детска градина „Мир“ е място за радостна комуникация между детето и света, връстници и възрастни. Тя е и място на ярки открития, където децата реализират своите вътрешни и творчески нужди. В нея първите си стъпки в живота правят близо 8000 деца от Община Мездра“, припомни в словото си Вутова.

Директорът благодари и на родителите, които са гласували доверие на градината и за всяка подкрепа от тяхна страна.

В рамките на събитието, кметът Иван Аспарухов поздрави ръководството и връчи на директора почетен знак за принос в развитието на детската градина.

ДГ „Мир“ получи поздравителни адреси за 50-годишния юбилей от кмета Иван Аспарухов, проф. д-р Ирина Колева, д.ик.н. Янка Такева, Лорета Колева – началник на РУО-Враца, Рени Влахова – директор на ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица, СУ „Св. Климент Охридски", Иван Иванчев – директор на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра, Габриела Стойчева – директор на ДГ „Роза“, Ирена Кръстева – директор на ДГ „Детелина“, екип на ДГ „Слънчице“ – Мездра и инж. Христинка Минова – директор ПГ „Алеко Константинов“.

Парични средства за празника са дарили издателство „Просвета“ и Общински координационен съвет на синдиката на българските учители с председател Венера Гачовска.

На празничното тържество бе открита юбилейна плоча с името на детското заведение.

Шарена торта и 50 балона, които полетяха във въздуха развълнуваха малчуганите. Празненството за тях продължи с професионалните аниматори „Калпазани“ от Враца.

По повод юбилея официалните гости получиха диск с историята на ДГ „Мир“.