"Материалът за огрев е доставен през миналата седмица в детските градини в селата Боденец, Върбешница, Брусен, Горна Кремена, Долна Кремена и Оселна. Дървесината е добита от прочистване на ливади - общинска собственост и при окастрянето на дървета, които скриваха видимостта на пътното платно или чиято коренова система разрушаваше тротоарната настилка. Остатъкът от добитата дървесина се намира в двора на ОБП “Чистота“ и във времето ще бъде използван за допълнително снабдяване на кметства и социално слаби лица, които нямат алтернатива за снабдяване с дърва за огрев“, поясни директорът на комуналното предприятие Николай Несторов.

Той допълни, че в плановете на Община Мездра за благоустрояване на града бе заложено по време на традиционната студентската бригада да се изградят тротоарите на улици в града. Поради по-слабия интерес към инициативата през тази година младите хора не са успели да изпълнят набелязаните предварително цели.

"По тази причина служители на ОбП “Чистота" в момента благоустрояват тротоарите на улица "Шипка“ в участъка от ул. „П. Р. Славейков“ до ул. "Динко Петров“. През следващата седмица предвиждаме изграждането на тротоар и на новоасфалтираната ул. "Дружба“ в участъка между ул. "Янко Сакъзов" и "Никола Вапцаров“, уточни Несторов.

Служители на комуналното предприятие благоустроиха зоната пред северната фасада на бл. 2 в кв. 101 на гр. Мездра като изградиха бетонов тротоар пред сградата. "Решението бе взето от кмета на общината след подаден сигнал от живущите, че при обилни дъждове се наводняват приземните етажи и мазетата в блока“, поясни Несторов.

Несторов допълни, че през изминалата седмица работниците на общинското предприятие са „осветили“ поредното "тъмно петно“ в гр. Мездра. То се намира между ул. "Дунав", ул. "Яворов" и ул. "Патриарх Евтимий". На това място е имало осветление преди повече от десетилетие. Пред дни служителите на ОбП "Чистота" са го възстановили и там вече има монтирани 5 лампи.

Вече е факт и вторият транш от доставката на съдове за битови отпадъци - 110-литрови кофи за смет тип "Мева“ и контейнери тип "Бобър“, с вместимост 1 куб.м и 4 куб.м. Въпреки че остава да бъде получена последната част от доставката на съдовете за битови отпадъци, служители на ОбП "Чистота" подменят повредените контейнери в общината и поставят допълнителни на места, където има необходимост.