7 експерти са в комисията по провеждане на конкурса. В нея има представители на областната администрация във Враца, на Министерски съвет и хабилитарани преподаватели. Конкурсът се провежда в Министерския съвет.

По време на втория етап кандидатите трябва да представят концепция за работата на администрацията, която ще оглавят, ако спечелят конкурса.

Севдалина Джамбазка беше секретар на общинските управи в Мездра /при управлението на Генади Събков/ и на Роман /с кмет Валери Ролански/.

Другият кандидат – Марио Милов, е познат от работата си с обществените поръчки в Община Враца.