В нея ще се преработват зелените отпадъци от паркове, градини и лични дворове, каквито в двете общини има в изобилие. Годишно ще се произвеждат по 1350 т компост – екологичен тор за ниви и градини. Той ще се предоставя на земеделските производители и личните стопани.

Площадката, върху която се изгражда инсталацията, има площ от 9,5 дка. Стойността и е 3 285 654 лв., осигурени от европейската селска програма.


Източник: kmeta.bg