"Съставен е акт на фирмата, която стопанисва имота. Дадени са предписания за преустановяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Установени са смесени отпадъци също. Общината трябва да предприеме мерки и да осъществява контрол. Ще разпоредя мерки. Ще има актове на кметове и за всички институции, отговорни за ситуацията".

Изказването е в отговор на въпрос от народния представител Анастас Попдимитров за, цитирам: "Трагичното състояние на сметището в квартал "Бистрец" във Враца, където вече част от боклука достига банкета на международен път Е-79".


Източник: bnr.bg