Изложбата проследява в снимки и текст историята на образованието във Враца, а в експозицията са подредени учебници и учебна литература от периода преди Освобождението.

От музея съобщават, че посещенията се организират в групи по 10 ученици. Ако желаещите са повече, се разделят на групи.