В Чл.7 на директивата действително пише: "2. Етикетите на натуралните минерални води трябва да съдържат също следната задължителна информация: б) мястото, където изворът се експлоатира и името на извора".

От Еврокомисията напомнят, че една от целите на директивата е дабъде защитено здравето на потребителите, да предотврати подвеждането им ида осигури честна търговия.

Сега правителството има 3 месеца да предприеме нужните мерки, посочени в писмото. Ако това не стане, се преминава към следваща фаза от наказателна процедура.