Ако някое дружество разпространява стока с различен състав в различни държави от ЕС, стоката не трябва да има същата опаковка и да бъде рекламирана по същия начин, се допълва в документа. Разлики са открити не само в състава на хранителни стоки, но и в препарати, козметика, тоалетни принадлежности и изделия, предназначени за бебета, се уточнява в съобщението на ЕП.

Европейският парламент препоръчва мерки, които за справяне с въпроса с двойните стандарти. Евродепутатите призовават за бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително за възможно несъответствие в стоките и данни за възможни нелоялни действия, между националните власти за защита на потребителите и властите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Европейската комисия. Предлага се въвеждането на общ начин за изследването на проби за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да помагат за установяване на разпространението на разликите в качеството на стоките. Данните от изследванията трябва да бъдат общодостъпни онлайн не по-късно от края на тази година.

Местните предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на стоките на различни пазари. Производителите следва да предлагат различни стоки с различен състав и качество в ЕС на основата на обосновани съображения, ако напълно зачитат законодателството на ЕС, заявява ЕП. Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на дадена стока от дадена марка е еднакъв в различните държави от ЕС.