Сроковете за подаване на годишните финансови отчети се отлагат от 30 юни на 30 септември. Срокът за подаване на декларациите от предприятията, които не са извършвали дейност, се удължават от 31 март на 30 юни.

Предприятията, които дължат авансови вноски за корпоративния данък и които до влизането в сила на на извънредното положение вече са подали годишни данъчни декларации за 2019 година, в които са посочили прогнозни печалби за 2020 година, ще могат да подадат корегиращи декларации. Останалите задължени лица в срок до 15 април подават декларация за определяне на авансовите вноски за месеците от януари до юни, в която посочват прогнозната си данъчна печалба за 2020 г.

Припомняме, че се въвеждат тежки глоби за нарушаване на карантината и предприетите епидемични мерки. 5000 лв. ще бъде глобата за нарушаване на въведените от здравното министерство и регионалните здравни инспекции мерки при извънредна епидемична обстановка, предвиждат промените. Санкцията за едноличен търговец или юридическо лице ще бъде 15 000 лв. 5000 лв. ще е и глобата за заразено или контактно лице, както и за лицата от други държави, които не изпълняват задължителната изолация и лечение. От 50 до 500 лв. е санкцияита за контактно лице, отказало да бъде изследвано за носителство на заразна болест. Такива лица също ще се довеждат принудително за тестове.

Удължава се валидността на документи, даващи здравни права на различни групи. Заповедите за асистирана репродукция ще се удължат с 6 месеца, считано от края на извънредното положение, когато и да настъпи той. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност, чийто срок изтича, също ще се удължат - за срок от 2 месеца след отмяната на извънредното положение. С 2 месеца след изтичане на извънредното положение се удължава и срокът за валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, които своевременно изтичат.

Източник: actualno.com