Упълномощените представители направиха своите мотивирани предложения и както се очакваше дебатите започнаха и сложиха началото на несъгласието на партиите с исканията за председателското място в ОИК - Враца.

ГЕРБ и БСП откриха словесна престрелка помежду си, настояваха председателят да е посочен от тях и не отстъпиха в спора, кой е по-компетентен по отношение на изборния процес. Предложението на ГЕРБ бе председател да бъде Момчил Петров. От БСП буха категорични, че на ръководния пост трябва да бъде избрана Дафинка Нинова.От Обединени патриоти пък не се съгласиха зам. председател да е предложен от ГЕРБ или БСП и потвърдиха искането си той да е техен представител. Така политическите сили не се разбраха и след подписване на протокола от днешните консултации, той ще бъде изпратен в София. Спорът ще бъде решен, както е по закон от Централната избирателна комисия