Причина за запитването е сигнал до депутата за ученичка от осми клас не е допусната до училище без маска , въпреки че има становище от лекар, че тя би ѝ навредила.

Образователният министър припомни, че в насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична в училищата и центровете за специална образователна подкрепа са изброени изключенията, при които учениците могат да не носят маски. Едно от тях е за деца и ученици със специални образователни потребности, за които е установена невъзможност за носене на защитна маска и становище от личен и лекуващ лекар, установяващ това. Там има списък, в който са изброени заболявания, за които това е приложимо. Той обаче не е пълен и по преценка на медицински специалист може да бъде препоръчано дистанционно обучение и за ученици с други заболявания.

В посочения пример от Ганев осмокласничката е с бронхиална астма с придружен алергичен ринит с предписание да не носи маска поради възможност от усложнение на здравословното ѝ състояние. "В този случай директорът на образователната институция е длъжен да се съобрази със становище на личния или лекуващия лекар, удостоверяващо невъзможността от носене на маски поради естеството на хроничното заболяване", категоричен е акад. Денков. Той допълни, че тя може и да бъде насочена и към обучение в електронна среда.

Министърът подчерта, че решението за носенето на маски не може да бъде вземано от родителите." Не може медицински диагнози да се поставят от родителите или лица без медицинско образование.", каза акад. Денков.