В село Малорад машината ще бъде достъпна в сградата на кметството от 14:30 до 15:30 часа, а в Добролево от 15:45 до 16:45 часа, също в кметството.

Пробното гласуване за Борован ще се провежда в сградата на читалището от 16:00 до 17:00 часа.