Срещата бе открита от кмета на община Мездра Генади Събков, който увери представителите на организацията, че в лицето на община Мездра имат един нов партньор, и благодари за възможността, дейността на организацията да стане достояние на жителите на общината.

Мениджърът по проекти на „Хабитат България” – Ася Добруджанлиева, представи накратко дейността на организацията, както и глобалните политики за устойчивото развитие на градовете и жилищната политика. В своето експозе тя подчерта, че новата програма за развитие на Организацията на обединените нации, приета през 2015 година, са поставени 17 основни цели.

Директорът на „Хабитат България” – Минчо Бенов, сподели, че основната цел на тези срещи е най-вече да информират хората от по-малките градове и населени места за възможностите и правата, които имат за достъп до жилища и земя в най-вече в градовете. Той обърна внимание, че в по-малките градове кризата за достъп до жилища е много по-малък, за разлика от големите градове. Но в тях пък има друг проблем – жилищна бедност.

Именно поради тази причина, организацията си е поставила за цел да информира гражданите и да им предоставя необходимите инструменти за подобряването на жилищната им среда.

По време на работната среща бяха обсъдени възможностите за обновяване на бедните квартали, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия.

До момента „Хабитат България” е построила 12 нови жилища с помощта на над 400 доброволци от цял свят и е подкрепила повече от 5 000 партньорски семейства в 24 населени места в България да ремонтират и подобрят жилищната си среда.