© Община Мездра

Основните ползи от новата придобивка са:

• Дигитално представяне на съдържанието и интеракция с потребителя;

• Достъп до информация за програми и проекти на Агенцията;

• Актуалност на информацията и възможност за бърз преглед на наличните услуги на Агенцията;

• Стъпка към цялостна дигитална трансформация на услугите;

• Гъвкавост и бързина при промени в информацията, предоставяна на гражданите;

• Повече възможности за подходящи формати на съдържанието и визуализация, с цел постигане на максимални резултати;

• Драстично намаляване на използването на хартиени материали, с което се обръща внимание и грижа към околната среда.

Технологията предоставя възможност за централизирано управление на дисплеи с информационно, рекламно и медийно съдържание. Решението дава възможност за динамична промяна на съдържанието чрез подходящо визуално представяне, чрез което се цели по-широка информираност за предлаганите услуги от Агенцията.

Touch Screen технологията от своя страна спомага за интеракция на потребителите с дисплея за получаване на необходимата търсена информация. Мониторите разполагат с внедрена операционна система Android. Това дава възможност за поддържането на многоброен тип файлове.