Целта в близко бъдеще е и да се създаде образователна институция / академия / колеж / филиал на университет/, която да привлича амбициозни хора от цяла България. С идеята че част от учащите там ще остават в града. По този начин може се да постигне и голямата цел на ВСО – 40 човека годишно да започват работа в дигиталната индустрия във Враца.Краткосрочните задачи, които си поставиха участниците са:

-Да се направи курс по дигитален дизайн; - Да се изготви годишен календар с основните инициативи на дигиталната общност във Враца; -Да се организира доброволчески клуб от хора с дигитални интереси, които да спомагат работата на ВСО; --Да се подобри популяризирането на всички дигитални инициативи във Враца и региона (да се чува и вижда повече за нещата, които така или иначе се правят); -Да се организират месечни срещи на дигиталната общност; -Да се канят гост-лектори всеки месец.

През април и септември ИТ-тата ще се съберат, да отчетат напредъка и пропуските по поставените задачи.

Източник: istinite.com