На 25 и на 26 март тази година от банкомати във Враца, с чужда банкова карта, той на три пъти изтеглил общо 1 200 лева, без съгласието на титуляра на банковата сметка, което е престъпление против паричната и кредитна система (чл. 249 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателни кодекс).

На основание този законов текст и на чл. 55, ал. 1 т. 1, вр. ал. 3 от Наказателни кодекс, му е наложено наказание една година "лишаване от свобода", като изпълнението се отлага за срок от три години, условно.

Тъй като подсъдимият е възстановил нанесените щети на титуляра на банковата сметка, няма да му бъде наложена глоба.

Определението на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.