След изслушаните предложения от страна на администрацията, органите на реда и управителя на МБАЛ – гр. Мездра д-р Соня Съботинова, кметът Иван Аспарухов издаде заповед, като бяха приети следните решения:

  1. Преустановява се достъпът на външни лица до сградите на социалните заведения на територията на община Мездра – Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и лица с увреждания. По този начин се цели минимизиране на рисковете, свързани с пренос на евентуални зарази от външни фактори.
  2. Преустановяване на четвъртата смяна на плувните курсове, провеждани от Център за подкрепа за личностно развитие – Мездра, с цел предпазване на децата, педагозите, медицинските лица и персонала на басейна.
  3. Засилва се дезинфекцията в района на автогарата, в МБАЛ – Мездра, както и в сградата на Поликлиниката. Под засилена дезинфекция и контролно-пропускателен режим ще продължи и сградата на общинската администрация, като център на струпване на голяма маса хора.
  4. Засилват се проверките за спазване на противоепидемиологичните мерки в търговските обекти, като ще се следи стриктно служителите да носят предпазна маска и ръкавици, както и дали се дезинфекцират контактните повърхности.

Общинска администрация на гр. Мездра приканва жителите на Общината да спазват стриктно разпоредбите на Министъра на здравеопазването и да положат усилия за честа дезинфекция, носене на маска в закрити помещение, както и избягване струпването на повече хора на едно място.