Екологичната група ще се контролира визуално и с чип, който ще бъде вграден в стикера. Стикерът ще бъде поставян на предното стъкло на автомобила (в средата зад огледалото за задно виждане) и ще важи до следващия технически преглед. Информацията от него ще може да бъде прочитана дистанционно. Екологичната група е различна от екологичната категория, определена от производителя. Стикерът ще се издава за леки и лекотоварни автомобили до 3,5 т. В стикера се съдържа пълната информация от преминатия ГТП, но тя ще бъде криптирана и за ползване само от определени служби. Видимата информация е само екологичната група и регистрационния номер на автомобила. Това означава, че досегашният стикер за успешно преминат технически преглед на практика отпада.

Общо 5 на брой са различните екологични групи. Петата и най-високата се отнася за електрическите и хибридните автомобили. Останалите автомобили, които работят на бензин, дизел и различни видове газ са групирани в другите 4 групи. Категорията Евро 6, например, попада в 4-та екологична група.

Всеки, който в момента регистрира автомобила си в МВР и който ще посещава гр. София преди датата му за годишен преглед, ще може да се яви в пункт за технически прегледи. Там съответно ще му бъдат направени замерванията и поставен стикера за екологична група - съобщи Рановски.

Според Рановски става въпрос за ограничения за определени части и райони на големите градове в страната. Това не означава, че те ще съвпадат със сините и зелени зони. Като зоните, в които ще действат подобни ограничения, ще бъдат определяни от кметовете на населените места. Според него също така камерите в София не могат да четат новите стикери за екологична норма. Това означава, че до началото на юли камерите трябва да бъдат преоборудвани. В същото време обаче камерите за скорост на КАТ ще могат да правят справка за екологичната норма по регистрационен номер.

В момента се работи по това гражданите да не носят застраховката Гражданска отговорност и системата за прегледите да проверява автоматично за наличие на такава в Гаранционния фонд. От 12 януари 2022 г. резултатите от измерванията в пунктовете за техническа изправност да постъпват в системата на ИААА и системата да определя дали автомобилът е изправен и коя екологична норма е. Рановски заяви, че по този начин ще бъдат прекратени фиктивните прегледи. Тоест служителите на тези пунктове реално няма да определят дали автомобилът е изправен, или не.

Източник: sba.bg