На предстоящото заседание на Общинския съвет – на 31 март, ще бъде предложено – търговците, използващи терени и обекти, които са общинска собственост и не функционират по време на извънредното положение, ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ от заплащането на наеми по сключените договори и такси за ползване на тротоарно право, пазари, тържища и др., ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

Община Враца ще окаже съдействие на местния бизнес, като го запознае с мерките на правителството за икономическа подкрепа спрямо фирмите засегнатите при борбата срещу коронавируса. Отменена е „Синя зона“ до 29 март. Детската кухня и диетичното хранене се осъществяват с доставка до дома. Продължава социалният патронаж. Въведена е нова услуга, чрез която се доставят основни хранителни продукти и лекарства на хора в нужда - възрастни, самотни или обездвижени наши съграждани- написа още градоначалникът.