Една пиеса… Една трупа… Излизащи наяве тайни… И само чудо може да спаси спектакъла от провал…

Талантлив театрален режисьор, прогонен по неизвестни причини от столицата за две години, е изпратен в малък провинциален театър, където иска да постави пиеса, обсебила мислите му. В нея се говори за хора, неотлъчно наблюдавани и живеещи в постоянен страх от наказание.

Постепенно кошмарите от пиесата започват да се пренасят в живота на трупата…

Интерпретация на отношенията между твореца и цензурата по времето на комунизма.