Заповед № 97 от 19.03.2020г. , според която:

1.Преустановява се провеждането на ежеседмични пазари в населените места на територията на община Борован до второ нареждане. 2. Забранявам събирането на големи групи от хора на територията на община Боровани конкретно в кварталии махали с преобладаващ брой лица завърнали се натериторията на общината от рискови държави. 3. Забранявам струпването на тълпи от хора по улици, тротоари, площади, обществени сгради, общински терени: паркове, градинки, спирки за обществен транспорт и кметства, включително и площадки в дворните места на детските градини и училища, спортни площадки и стадиони.

4. Преустановява се дейността на павилиони, лавки за закуски, баничарници, вендингавтомати и кафеавтомати. 5. Бензиностанциите и автомивките да работят със затворени кафенета. 6. Преустановява се дейността на клубовете на пенсионера и кубовете на хората с увреждания на територията на общината. 7. Забраняват се масовите мероприятия от частен характерна открито и закрито/ сватби, рождени дни, кръщенета и други/.

8. При констатирани нарушения на неизпълнение или отказ от изпълнение, спрямо нарушителитеорганите на МВР да издадат съответните разпореждания по чл. 64 от ЗМВР с оглед реализиране на наказателна отговорност по чл.270 от НК. 9. При всички констатирани случаи на нарушение на Заповедите на Министъра на здравеопазването и Кмета на Община Борован издадени във връзка с извънредното положение своевременно да се уведоми РЗИ-Враца с оглед предприемане на съответните мерки по Закона за здравето.

Контрола по разпоредените мерки се осъществява от Кметовете на населените места За община Борован контролът ще се осъществява от секретаря на общината , съвместно с органите на МВР. Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от ситуацията в страна.

Община Борован е предоставен списък на началника РУ-Бяла Слатина с лица за включване в доброволна инициатива. Доброволците имат готовност да доставят храна и лекарства на възрастни и неподвижни хора и да съдействат но органите на МВР при определени ситуации - съобщиха от управата на Община Борован.