© Община Враца

През настоящата година ще бъде извършен ремонт на оградата на гробищния парк в село Три кладенци. Живущите искат инвестициите в пътна инфраструктура до населеното място да продължат. С осигурените количества бетон и трошен камък ще се възстановят участъци в лошо състояние.

В Девене ще бъде извършен ремонт на покрива на читалището. Остранени са и всички компрометирани участъци по покривната конструкция на църквата в селото. Хората коментираха трафикът от тежкотоварни превозни средства, преминаващи през Девене. За проблема ще бъде сезирано Областно пътно управление за предприемане на конкретни мерки.

Във финална фаза са дейностите по възлагане на ремонта на пътя от м. “Деривол” до село Чирен. Осигурените средства от държавата за 9-километровия участък са в размер на 3 млн.лв. През следващата година ще бъде продължена рехабилитацията на пътната инфраструктура, която ще обхване още 9 км. между Чирен и Девене. Предстои да бъде ремонтиран и покривът на читалището в населеното място.

Жителите коментираха интензитетът на сметосъбиране, възможността за създаването на социален център в сградата на бившето училище, както и възобновяването на градския транспорт по линия Чирен - Девене - Три кладенци.