Срещата ще се състои на 12.05.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

Консултациите се организират във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., в съответствие с чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 90, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 г. и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Участниците в консултациите трябва да представят документи, доказващи представителната им власт.