„Цифровизацията преобразява нашето общество и ние можем да се възползваме пълноценно от нея само чрез тясно и ползотворно сътрудничество", каза при откриването българският комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел. "Поемането на координирани ангажименти на европейско равнище и съгласуването на инвестициите са от изключително значение за справяне с бъдещите предизвикателства. Надявам се, че с тазгодишния Ден на цифровите технологии цифровото сътрудничество в Европа ще достигне нов етап по отношение на изкуствения интелект и електронното здравеопазване и насърчавам всички държави да допринесат към усилията ни Европа да продължи да играе ключова роля в ерата на цифровите технологии.“