Изискват се документи и се снемат обяснения от ръководството на Община Лом и длъжностни лица в общинската администрация, от служители на фирмите изпълнители на обществените поръчки, както и от служители на Главната инспекция по труда.

Проверява се информацията, че фирмите, избрани формално за изпълнители, не извършват възложените им дейности. Те се изпълнявали от дружества, собственост на заместник-кмета на града Валентин Евтимов. Установено е, че на същите дружества, негова собственост, в предходни периоди са възлагани поръчки и договори от страна на Община Лом. По този начин, чрез формално избраните изпълнители, приходите от извършените дейности достигат до дружествата със собственик посочения заместник-кмет, съобщават още от КПКОНПИ.