Особен принос за популяризиране на творчеството и личността на именития творец допринесе изнесеният от Татяна Попова, библиотекар в Библиотека "Йордан Радичков“ при НЧ "Иван Вазов-1872" - Берковица, доклад на тема "История на духовата музика в гр. Берковица“. Колегията при Регионална библиотека "Гео Милев“ оценява високо приноса на читалищните библиотеки за събирането, съхранението и популяризирането на културното наследство на Северозапада.

Целите на конференцията са не само да бъде популяризирана значимостта на духовите оркестри като дългогодишна традиция, съпътстваща празниците в Северозапада и до днес, но и да бъде съхранена и предадена във времето чрез изграждане на приемственост у младото поколение. Всички доклади, снимки и записи на оркестрите ще станат част от дигиталната колекция „Духова музика“.

От Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана се надяват ползотворното сътрудничество с Община Берковица и Библиотека "Йордан Радичков“ при НЧ "Иван Вазов -1872“ да продължи и занапред и благодарят за оказаното съдействие на кмета на Берковица инж. Милчо Доцов.